Gujarat

જામનગર જી.જી.હોસ્પિટલમાં અલગથી ફ્લુ ઓપીડી શરૂ

શહેરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં અલગથી ફ્લુ ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી છે.

જામનગરની સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી ગણાતી જી.જી. હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયલ ફ્લૂ ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે, જામનગર જી.જી.હોસ્પિટલમાં અલગથી ફ્લુ ઓપીડી શરૂ, તાવ શરદી ઉધરસ વગેરે માટે જી.જી. હોસ્પિટલમાં ફલૂ ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી છે. જામનગરની જી.જી હોસ્પીટલાં કોરોના વાઈરસ સામે લડવા સજ્જ છે. અહીંના ડોક્ટરોને સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી છે.

621871584767035_crop_1584767020681.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *