Gujarat

આનંદ પર ગામ માં અત્યન્ત ગરીબ પરિવારો ને રાસન કીટ આપવામાં આવી

પશ્ચિમ કચ્છ મહેશ્વરી મેગવાળ સમાજ સમૂહ લગ્ન સમિતિ દ્વારા આનંદ પર ગામ માં અત્યન્ત ગરીબ પરિવારો ને રાસન કીટ આપવામાં આવી હાલ માં કોરોના ના ની મહામારી માં ભારત લોકડાઉન છે તેયારે ગરીબ લોકો જે રોજ કમાયી ne રોજ ખાય છે એવા પરિવાર ની મહેશ્વરી મેગવાળ સમૂહ લગ્ન સમિતિ એ નોંધ લીધી
સમિતિ ના પ્રમુખ વેલજી ભાઈ ઠોટીયા
માવજી ભાઈ મહેશ્વરી
મંગલ ભાઈ ફમમાં
વેરશી ભાઈ ફુલીયા
તેમજ નખત્રાણા તાલુકા મહેશ્વરી સમાજ ના પ્રમુખ નરેશ ભાઈ મહેશ્વરી
મહામંત્રી શાંતિ લાલ ફુલીયા
મોહન ભાઈ
સમાજ ના આગેવાનો દારા શુભ કામ કરવાંમાં અવેયો હતો
*🖋રિપોર્ટર સૈયદ ઇસ્માઇલશા પીપર

IMG-20200330-WA0057-7.jpg IMG-20200330-WA0061-5.jpg IMG-20200330-WA0076-6.jpg IMG-20200330-WA0069-4.jpg IMG-20200330-WA0085-3.jpg IMG-20200330-WA0086-2.jpg IMG-20200330-WA0084-1.jpg IMG-20200330-WA0059-0.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *