Gujarat

રાજકોટ શહેર બાલાજી વેફર્સ પ્રા.લી. એ કોરોના સામેની લડત માટે મુખ્યમંત્રી ફંડમાં ૭૫ લાખ અને વડાપ્રધાન કેર્સ ફંડમાં ૨૫ લાખ આપ્યા.*

*રાજકોટ શહેર બાલાજી વેફર્સ પ્રા.લી. એ કોરોના સામેની લડત માટે મુખ્યમંત્રી ફંડમાં ૭૫ લાખ અને વડાપ્રધાન કેર્સ ફંડમાં ૨૫ લાખ આપ્યા.*

*રાજકોટ શહેર તા.૬.૪.૨૦૨૦ ના રોજ બાલાજી વેફર્સ પ્રા.લી. એ કોરોના સામેની લડત માટે મુખ્યમંત્રી ફંડમાં ૭૫ લાખ અને વડાપ્રધાન કેર્સ ફંડમાં ૨૫ લાખ આપ્યા. ભીખુભાઇ વિરાણી અને પ્રણયભાઈ વિરાણી રાજકોટ કલેકટરશ્રી રેમ્યા મોહનને ચેક આપી રહ્યા છે.*

*રિપોર્ટર. દિલીપ પરમાર.*
*રાજકોટ.*

IMG-20200406-WA0425.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *