Gujarat

શહેરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન પ્રજાપતિ શહેરા તાલુકા ના દેરક વ્યક્તિ ને ઘરમાં રહી કાયદા નું અમલ કરે

શહેરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એન પ્રજાપતિ શહેરા તાલુકા ના દેરક વ્યક્તિ ને ઘરમાં રહી કાયદા નું અમલ કરે જો નહીં કરવામાં નહીં આવે તો કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.તેવી અપીલ કરી.

રિપોર્ટર-એજાજ કાજી.પંચમહાલ,શહેરા

Screenshot_20200326-171721_WhatsApp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *