Gujarat

_જૂનાગઢ શહેરમાં સોસાયટી ઉપર જૂનાગઢ પોલીસની *ડ્રોન કેમેરા મારફતે* નજર રાખવાનું ચાલુ કરવામાં આવેલ છે…_

_જૂનાગઢ શહેરમાં સોસાયટી ઉપર જૂનાગઢ પોલીસની *ડ્રોન કેમેરા મારફતે* નજર રાખવાનું ચાલુ કરવામાં આવેલ છે…_

સોસાયટીમાં એકત્રિત થઈને *ટોળા સ્વરૂપે બેસવાનું બંધ* કરો, *ગુન્હો* બને છે……._

સોસાયટીમાં એકત્રિત થઈને *ક્રિકેટ રમવાનું બંધ* કરો, *ગુન્હો* બને છે……._

*ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો…*
*તમે સુરક્ષિત, સમાજ સુરક્ષિત…*

*સલામત જૂનાગઢ…*
*જૂનાગઢ પોલીસ..*
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

IMG-20200329-WA0123-2.jpg IMG-20200329-WA0130-1.jpg IMG-20200329-WA0126-0.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *