Uncategorized

પાણી પુરવઠા મંત્રી શ્રી કુવરજી ભાઈ બાવળીયા સાથે તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ગોપાલ ભાઈ અંટાલા કુકાવાવ

પાણી પુરવઠા મંત્રી શ્રી કુવરજી ભાઈ બાવળીયા સાથે તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ગોપાલ ભાઈ અંટાલા કુકાવાવ તાલુકાના (૪૫) ગામ ના પાણી ના પ્રશ્નો ની ચર્ચા કરતા ચોકી મુકામે તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ગોપાલ ભાઈ અંટાલા

IMG-20200503-WA0054-1.jpg IMG-20200503-WA0053-0.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *