Uncategorized

બનાસકાંઠા.. લાખણીનાં ધુણશોલ પર પોલીસ જોવા મળી સર્તક..

બનાસકાંઠા..

લાખણીનાં ધુણશોલ પર પોલીસ જોવા મળી સર્તક..

ચાલું દુકાન પર જઈ ભિડનાં કરવી આપી સલાહ..

કરિયાણા તેમજ મેડીકલ સિવાય અન્ય દુકાન બંધ કરવી બંધ..

આગથળા પોલિસ પણ જોવા મળી સર્તક..

Screenshot_20200325-142052_WhatsAppBusiness-1.jpg IMG-20200325-WA0057-0.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *