Gujarat

શાળા આરોગ્ય રાષ્ટ્રીય બાલ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ” અંતર્ગત છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં ચાલુ વર્ષ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ થી જુન ૨૦૨૪ સુધી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની RBSK ની ટિમો દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી 

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા “શાળા આરોગ્ય રાષ્ટ્રીય બાલ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ” ચાલુ છે. જેમાં “શાળા આરોગ્ય રાષ્ટ્રીય બાલ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ” અંતર્ગત રાજ્યના નવજાત શીશું થી ૬ વર્ષ સુધીના આંગણવાડીનાં બાળકો તથા ધોરણ ૧ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા શાળાએ જતા અને શાળાએ ન જતા ૧૮ વર્ષ સુધીના તમામ બાળકોનું “4D” પ્રમાણે આરોગ્ય તપાસ અને સારવાર દર વર્ષે આર.બી.એસ.કે. ટીમ દ્વારા દરેક સ્કૂલો, આંગણવાડી,મદરેસા,આશ્રમ શાળા ખાતે મુલાકાત કરી સ્ક્રીનીંગ કામગીરી કરવામાં આવે છે.
તેમજ સ્ક્રીનીંગ કામગીરી દરમ્યાન “4D” મુજબ જે બાળકો મળે છે, તેઓને સૌ પ્રથમ તાલુકા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએ તપાસણી તેમજ સારવાર કરવામાં આવે છે. અને જો વધુ સારવાર ની જરુર લાગે એમ હોય તો તેવા બાળકોને જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા દ્વારા નિયત નમૂનામાં સંદર્ભ કાર્ડ સાથે મંજુરી આપી વધુ સારવાર માટે રાજ્ય કક્ષાએ સ્પેસીયાલીસ્ટ હોસ્પિટલ માં રીફર કરવામાં આવે છે.
      વધુમાં છોટાઉદેપુર જીલ્લા માં કુલ ૬ તાલુકામાં જાન્યુઆરી ૨૦૨૪થી જુન ૨૦૨૪ દરમ્યાન સ્ક્રીનીંગ કરતા કુલ ૫૯ બાળકોને જીલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા દ્વારા મંજુરી આપી હતી. રાજ્ય કક્ષાએ સ્પેસીયાલીસ્ટ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવેલ હતા. જેમાં હાર્ટ નવા અને રીન્યુ ૪૪ બાળકો, કીડનીનાં નવા અને રીન્યુ ૧૦ બાળકો, કોકલીયર ઈમ્પ્લાંટનાં ૧ બાળક, અને કેંસરનાં રીન્યુના ૪ કપાયેલા હોઠ અને તાળવાના ૧૫ ક્લબ ફૂટ ૧૯ જન્મજાત મોતીયા ૧ એન.ટી.ડી.૪ અન્ય જન્મજાત ખામીના ૨૪ લાભાર્થીઓને વધુ સારવાર અર્થે સ્પેસીયાલીસ્ટ હોસ્પિટલમાં રીફર કરી સારવાર આપવામાં આવેલ છે. એમ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોકટર સી.બી ચોબીસાએ જણાવ્યું હતું.