Gujarat

છોટાઉદેપુર લોકસભાના વિજેતા સાંસદ જશુભાઈ રાઠવા દિલ્હી ખાતે પહોંચતા એરપોર્ટ પર તેઓનું સ્વાગત કરાયું

લોકસભાના ભાજપના વિજેતા સાંસદ જશુભાઈ રાઠવા ભારતની રાજધાની દિલ્હી ખાતે પહોંચતા  એરપોર્ટ પર તેઓનું લોકસભાના અધિકારીઓ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.